กิจกรรมของเซลล์ประสาทอย่างลึกซึ้ง

การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของเซลล์ประสาทอย่างลึกซึ้งเมื่อพวกเขาฝึกฝนสัตว์ให้กลัวเสียงโดยเฉพาะและเชื่อมโยงกับเสียงอื่นด้วยรางวัล ถ้าคุณมองไปที่รูปแบบของการทำงานของเซลล์สมองในช่วงกลางของลำไส้ใหญ่คุณสามารถทราบได้ว่าสัตว์นั้นคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือกลัวการลงโทษ ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ขนาดเล็กพอที่จะสอดใส่ในสมองของเมาส์

เพื่อติดตามการยิงของเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงก่อนระหว่างและหลังการฝึกของสัตว์ พวกเขาสอนสัตว์เพื่อเชื่อมโยงเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรางวัลหรือการลงโทษและเห็นพฤติกรรมของเซลล์ประสาทวิวัฒนาการ การทดลองเกี่ยวข้องหนึ่งโทนกับอากาศที่น่ารำคาญ การลงโทษ เสียงรางวัลคือน้ำดื่มที่สดชื่นในตอนแรกเซลล์ประสาทมีความรู้สึกไวต่อเสียงตอบสนองต่อแต่ละโทนโดยการยิงแบบสุ่ม แต่เมื่อหนึ่งเสียงถูกซ้ำ ๆ มาพร้อมกับพองของอากาศ, เซลล์ประสาทยิงในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมาก รูปแบบนี้ใกล้เคียงกับรูปแบบการยิงของเซลล์สมองชนิดอื่นที่ไฟเมื่อเมาส์ได้รับประสบการณ์การลงโทษ ในทำนองเดียวกันเมื่อเสียงถูกจับคู่ซ้ำ ๆ กับการจิบน้ำเสียงเซลล์ประสาทที่ไวต่อเสียงจะถูกยิงในรูปแบบคล้ายกับกิจกรรมของเซลล์ประสาทเมื่อเมาส์ได้รับรางวัลน้ำ